Socialstyrelsen vill införa snabbspår för mindre allvarliga klagomål

Socialstyrelsen vill införa snabbspår för mindre allvarliga klagomål
Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen, vill skapa ett snabbspår för mindra allvarliga anmälningar som kommer in till myndigheten från patienter och anhöriga. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Socialstyrelsen vill ha ett snabbspår för att fort kunna avskriva mindre allvarliga klagomål från patienter på sjukvården. Bara sex procent av alla klagomål som kom in 2011 handlade om patientsäkerhet — det är dem myndigheten vill satsa krutet på. Men det kräver en lagändring.

Förra året tog Socialstyrelsen över hanteringen av klagomål på sjukvården, och klagomålen strömmade in. Hela 6 689 anmälningar kom in, att jämföra med 4 500 året innan, då Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, hade hand om dem.

När Socialstyrelsen gått igenom de första 3 300 anmälningarna visade det sig att bara 6 procent handlade om så allvarliga händelser att sjukvården kritiserades, enligt Dagens Medicin.

Vill förenkla handläggning

Nu vill Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen, skapa en möjlighet för handläggarna att snabbt avskriva ärenden som handlar om mindre allvarliga frågor som inte rör brister i patientsäkerhet.

– Vi vill försöka hitta ett snabbspår som förenklar hanteringen av enskildas klagomål, så att vi kan avskriva dem fortare. Men det får naturlig­tvis inte bli på bekostnad av rättssäkerheten, säger han till Dagens Medicin.

Ett snabbspår kräver en lagändring. I höst lämnas ett förslag till regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida