Socialstyrelsens hpv-experter hade kopplingar till läkemedelsföretagen

Tre av sex experter som Socialstyrelsen kallade in för att utreda om allmän hpv-vaccinering skulle införas kan ha varit jäviga. De hade tydliga kopplingar till de läkemedelsföretag som tillverkar hpv-vacccin, uppger Svenska Dagbladet.

Expertgruppen tillsattes 2006 för att utreda frågan om gratis hpv-vaccinering till alla flickor. Svenska Dagbladets granskning visar att det finns ytterst få dokument från gruppens arbete. Den jävsutredning som Socialstyrelsen alltid ska göra i sådana här fall finns över huvud taget inte.

Dokument är borta

Agneta Holmström, enhetschef för hälsoskydd och smittskydd på Socialstyrelsen, säger till Vårdfokus att dokumenten har kommit bort.

– Vi kan inte hitta de beslut som togs utifrån experternas jävsdeklarationer. Tyvärr har vi inte haft tillräckligt bra rutiner för vår dokumentation.

Men hur vet ni då att det verkligen har gjorts en jävsutredning?

– De som var chefer på den tiden har berättat att frågan om jäv diskuterades.

Hur kommer det sig att de här personerna fick uppdraget trots att de hade tydliga bindningar till båda de läkemedelsföretag som tillverkar hpv-vaccin?

– Som jag har förstått det så fanns inga andra experter på området som var så duktiga som de här. Man måste komma ihåg att frågan om hpv-vaccinering var ganska ny då.

Ny föreskrift

Agneta Holmström framhåller också att det var många andra experter inblandade, att frågan gick ut på remiss och att det slutgiltiga beslutet togs av Socialstyrelsens ledningsgrupp. Men hon medger att risken för jäv är en fråga som hela tiden måste diskuteras.

– I dag har vi bättre rutiner för dokumentation och vi har en ny intern föreskrift för hur vi ska hantera risken för jäv.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har reagerat kraftigt på att det inte finns dokumenterat hur jävsfrågan hanterades och säger att han kommer att ta upp frågan med de ansvariga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida