»Stärk tillsynen inom psykiatrin«

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stärka till­synen inom den psykiatriska vården.

»Initiativet är bra«, säger P-O Sjöblom, biträdande sjukvårdsdirektör och psykiatrisamordnare för Stockholms läns sjukvårdsområde. Men viktigast tycker han att det är att Socialstyrelsen, regeringen och landstingen har en idé om hur man ska komma till rätta med eventuella brister.

Exakt hur tillsynen ska stärkas föreskriver inte regeringen.

– Ett sätt är att Socialstyrelsen verkligen använder sig av möjligheten att förmedla tillbaka till den psykiatriska vården det den ser i samband med tillsyn, säger Ulrica Sundholm, som är politiskt sakkunnig på so­cialdepartementet.

I dag rapporterar psykiatrin de tvångsåtgärder som vidtas till Socialstyrelsen, men får inte tillbaka någon sammanställning. Det tycker P-O Sjöblom också är ett problem.

– En sammanställning av exempelvis bältesläggningar skulle ge oss en bild av hur vi ligger till jämfört med övriga landet, säger han.

Socialstyrelsen ska också se över användningen av otillåtna tvångsåtgärder och föreslå hur man ska komma till rätta med det.

Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida