Stor granskning av vårdens insats för misshandlade kvinnor och barn

Stor granskning av vårdens insats för misshandlade kvinnor och barn
Socialstyrelsen ska granska hur vården uppmärksammar kvinnor och barn som misshandlas. Arkivbild: Mostphotos

Hur bra är sjukvården på att uppmärksamma och hjälpa kvinnor som misshandlas och barn som bevittnar våld? Nu inleder Socialstyrelsen en omfattande granskning.

24 januari 2013

– Vi vet sedan tidigare att hälso- och sjukvården i för låg utsträckning anmäler till socialtjänsten när barn far illa. Vården måste bli mer uppmärksam på signaler om våld, säger Socialstyrelsens projektledare Mikael Thörn.

90 verksamheter utspridda över hela landet ska få besök av Socialstyrelsen under året. Bland annat ska inspektörerna titta på om det finns rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor och barn och hur dokumentationen sköts.

Sjukvårdens insats är viktig för att snabbt upptäcka våld, som i värsta fall kan eskalera och leda till döden, poängterar Mikael Thörn.

I februari nästa år ska granskningens resultat vara klart och rapporteras till regeringen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida