Stora brister i äldreomsorgen

Stora brister i äldreomsorgen
Äldreomsorgen dras med stora brister, visar en granskning som Socialstyrelsen har gjort. Arkivbild: Colourbox

Fyra av fem äldreboenden lever inte upp till de krav som lagar och förordningar ställer på vården och omsorgen om äldre. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Otrygghet, brister i boendemiljön, anpassningstvång och brist på mening är vanligt.

Hälften av de äldre känner sig inte trygga och deras rörelsefrihet är begränsad, visar granskningen. De kan till exempel inte låsa eller öppna sin egen dörr, det kan dröja innan larm besvaras, och en del enheter är obemannade nattetid.

Det är också svårt för dem att tillvarata sina rättigheter. De kan få bristfällig information eller otydliga beslut från socialnämnderna. Många äldre och deras närstående vet inte heller var de kan lämna synpunkter och klagomål.

Dessutom konstaterar Socialstyrelsen brister i boendemiljön. Äldre i korttidsboende får ofta dela rum och hygienutrymmen med andra äldre.

Åtskilliga måste äta, duscha eller lägga sig efter ett schema anpassat efter personalen i stället för utifrån deras egen dygnsrytm, behov och vanor. Socialstyrelsen har också sett att många av dem känner att de inte har någon meningsfull tillvaro.

– Många verksamheter anordnar visserligen gruppaktiviteter, men många äldre efterlyser en mer individuellt anpassad sysselsättning. Som att bara få komma utomhus eller ha någon att prata med, säger Annemarie Danon, enhetschef på Socialstyrelsen enhet för tillsynsutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida