Stora brister på patologen i Linköping

Stora brister på patologen i Linköping
Att prover analyseras och bedöms snabbt och korrekt är viktigt för patientsäkerheten. Foto: Roger Lundholm

Svarstiderna är så långa att patientsäkerheten är i fara. Det visar den tillsyn som Socialstyrelsen har gjort vid klinisk patologi på Universitetssjukhuset i Linköping.

3 februari 2012

I juni beslutade Socialstyrelsen att påbörja en verksamhetstillsyn på klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Orsaken var att patologverksamheten varit inblandad i ett flertal lex Maria-ärenden och enskilda klagomål under de senaste åren.

Stor brist på patologer

Socialstyrelsens utredning visar att det finns flera brister som behöver åtgärdas.

Största problemet är bristen på patologer. Det finns 10 patologer, medan behovet bedöms vara 16 och det är huvudskälet till att svarstiderna på remisser blivit så långa. Det här är en fara för patientsäkerheten, anser Socialstyrelsen.

Men Socialstyrelsen ifrågasätter också om arbetet är organiserat på bästa sätt. Dessutom skriver man i sitt beslut att avikelserapporteringen är bristande, något som man ser mycket allvarligt på.

Flera åtgärder krävs

Socialstyrelsen kräver nu svar från landstinget på vad man tänker göra för att korta svarstiderna och se till att det finns den personal som behövs för att bedöma prover. Man vill också veta hur avvikelserapporteringen ska förbättras.

Bristen på patologer är ett stort problem i hela landet och har på flera håll lett till att biomedicinska analytiker har gått in och tagit över en del av patologläkarnas arbetsuppgifter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida