Stora säkerhetsbrister vid hantering av läkemedel

Sjuksköterskor iordningställer läkemedel trots ofullständiga ordinationer, i journalerna saknas viktiga data och läkemedelshanteringen medför patientsäkerhetsrisker. Det är några av de brister som Socialstyrelsen fann vid en verksamhetstillsyn.

20 februari 2008

Tillsynen har gjorts på somatiska vårdavdelningar vid 18 sjukhus inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion. Vid besöken har Socialstyrelsen granskat 59 journaler och talat med framför allt chefer, sjuksköterskor och läkare. Bland annat om rutiner för ordinationer och hantering av läkemedel.

Gissar ordinationer

Resultatet visar bland annat att dokumentationen var otydlig och ordinationerna ofullständiga i de allra flesta av de granskade pappersjournalerna. Ofta saknades uppgifter om läkemedlets styrka och dosering i volym per doseringstillfälle. Hur detta hanterades varierade; på en del avdelningar iordningställdes aldrig läkemedel utifrån en ofullständig ordination, på andra gissade sjuksköterskorna sig fram till vad som avsågs.

Lokala instruktioner för läkemedelshantering fanns på de flesta avdelningarna och överallt tillämpades principen att samma sjuksköterska iordningställer och överlämnar läkemedlet till patienten. Däremot signerades inte alltid muntliga ordinationer av den ordinerande läkaren. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida