Stora skillnader när det gäller läkemedelsbehandling vid missbruk

Socialstyrelsen vill ta fram kunskapsstöd för att göra LARO-behandlingen mer likvärdig över landet.

I vissa landsting ges vård till alla som behöver den, i andra är det långa väntetider. Landstinget i Västernorrland har inte tagit emot några nya patienter alls inom LARO-vården sedan tre år tillbaka.

Har kartlagt vården

Socialstyrelsen presenterar i dag flera rapporter om LARO-verksamheten. Kötider, dödsfall och spridning av läkemedlen till den illegala marknaden har kartlagts. Utredningen visar att det är stora skillnader mellan olika delar av landet när det gäller väntetiden.

– Kartläggningen visar att behandlingen behöver bli mer likvärdig i landet. Det finns stora skillnader i inskrivningen, hur utredningen går till och även vad vården innehåller. Den här gruppen är i behov av mer stödinsatser och även annan sjukvård, säger Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus.

För att minska skillnaderna kommer Socialstyrelsen att utveckla ett kunskapsstöd för vården.

Litet läckage till illegal marknad

Kartläggningen av den illegala handeln med läkemedlen visar att läckaget från vårdens behandlingsprogram är mycket begränsat.

Socialstyrelsen har analyserat ett års polisbeslag av läkemedlen. Hälften av de beslagtagna buprenorfintabletterna kunde spåras och det visade sig att över 80 procent ursprungligen hade sålts i Frankrike.

– Kartläggningen visar att det är den illegala införseln som dominerar, säger Socialstyrelsens utredare Daniel Svensson.

Buprenorfin ökar på den illegala marknaden i flera länder och polisens beslag har ökat kraftigt de senaste tio åren.

I april publicerar Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Då finns även LARO-behandlingen med som ett område.

Fakta

  • LARO, läkemedelsassisterad behandling eller rehabilitering vid opiatberoende, innebär att den som är beroende av heroin, morfin eller opium kan få legalt förskrivna läkemedel via sjukvården.
  • Enligt Socialstyrelsen är förstahandsvalet en kombination av buprenorfin och naloxon, metadon är ett alternativ för vissa personer.
  • I september 2013 fanns drygt 3 700 patienter inskrivna i 110 LARO-verksamheter i landet.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida