Sval debatt i riksdagen inför beslutet om ny patientlag

Sval debatt i riksdagen inför beslutet om ny patientlag
Cecilia Widegren (M) citerade Florence Nightingale i riksdagsdebatten om patientsäkerhet och tillsyn. Foto: Riksdagen

I gårdagens riksdagsdebatt lovade Cecilia Widegren (M) olika lång prövotid och konsekvenser för riskpersoner i vården i stället för dagens treåriga prövotid när disciplinpåföljderna varning och erinran tas bort.

Annars var riksdagsdebatten om lagförslaget Patientsäkerhet och tillsyn (Socialutskottets betänkande SoU22) en ljummen tillställning och allt talar för att lagen antas då riksdagen voterar sent i eftermiddag.

Inte ett ord sades om att Socialstyrelsen inte har fått några sanktionsmöjligheter kopplade den sin eventuella kritik av vårdgivare,  och ingenting om definitionerna av riskpersoner i vården eller personalens rättssäkerhet i den hanteringen.

Risk för fler polisanmälningar

Oppositionen siktade in sig på att regeringen inte har fört in meddelarskydd för anställda i privat vård i lagen men socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C ) svarade att  det inte finns något hinder för någon att skriva in det i kraven vid upphandling av vård.

Oppositionens företrädare tog också upp den av många instanser påpekade risken att allmänhetens förtroende för vården minskar när patienter och anhöriga med klagomål blir hänvisade till Socialstyrelsen.

Det finns i lagförslaget ingen möjlighet att överklaga Socialstyrelsens beslut, påpekade de, men alliansens företrädare kontrade med att en utredning arbetar för fullt med att ta fram sådana möjligheter. Och det visste förstås oppositionen redan.  

Ylva Johansson (S) ansåg att det finns en välgrundad risk för ett ökande antal polisanmälningar mot anställda i vården. Människor ser systemet med Socialstyrelsen som klagoinstitut som att professionerna håller ihop. Hon föreslog att företrädare för allmänheten får ta plats i Socialstyrelsen, på samma sätt som de som i dag finns i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (hsan).

Citerade Florence Nightingale

Cecilia Widegren (M) citerade Florence Nightingale från 1863: ”Första kravet på ett sjukhus är att det inte skadar någon.”  Hon konstaterade att det är vårdgivarens ansvar att utveckla och utvidga säkerhetsarbetet, att alla måste ta ansvar och att vårdskador är oacceptabla. Förmodligen ett svar på Ylva Johanssons kritik att regeringens proposition undviker att säkerställa att det blir rätt från början.

Vårdskadorna kostar omkring sex miljarder kronor, pengar som alla var överens om att de kan användas bättre.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida