Tillsyn. Svidande kritikmot Socialstyrelsen

Socialstyrelsen klarar inte tillsynen, enligt en rapport från statskontoret. Nu föreslås att en ny oberoende inspektionsmyndighet inrättas.

Det är inte bara den stora mängden outredda ärenden som får kritik. Statskontorets utvärdering visar att det finns brister i styrning, ledning och hur tillsynen organiseras.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm säger att flera av problemen är kända av myndigheten och att man ser över hur organisationen kan bli mer effektiv.

— Det har varit ett stort omställningsarbete att integrera personalen från länsstyrelserna och lära upp alla nyanställda. Givet det tycker jag att vi ändå har lyckats ganska bra, säger Lars-Erik Holm.

Statskontorets bedömning är ändå att det är allt för svårt för Socialstyrelsen att genomföra alla de förbättringar som behövs och föreslår att det inrättas en renodlad inspektionsmyndighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida