Trots lagändring får få fast vårdkontakt

Trots lagändring får få fast vårdkontakt
Endast 9 av 19 landsting har på något sätt informerat allmänheten om rätten till fast vårdkontakt. Arkivbild: Mostphotos

Patienter som behöver insatser från flera delar av sjukvården har sedan 2010 lagstadgad rätt till en kontaktperson som samordnar vården. Men färre än hälften av vårdgivarna har haft patienter som fått nytta av den nya bestämmelsen.

Det visar en utvärdering som har gjorts av Socialstyrelsen.

– Det är överraskande att inte fler vårdgivare har haft patienter som har fått en fast vårdkontakt. Lagändringen är fortfarande ganska ny, men med tanke på hur stor gruppen äldre och multisjuka är borde fler ha behövt hjälp med att samordna sin vård, säger Thomas Malm, utredare på Socialstyrelsen.

Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrades den 1 juli 2010 har patienter som behöver det rätt att få en fast vårdkontakt som kan samordna vårdinsatserna.

Socialstyrelsens uppföljning visar att det är ovanligt att patienter själva begär att få en fast kontakt inom vården. Av de undersökta kommunerna har drygt 30 procent haft någon patient med fast vårdkontakt inom hemsjukvården. Motsvarande siffra för de undersökta vårdcentralerna är knappt 40 procent.

Utvärderingen visar att:

  • Endast 14 procent av kommunerna, 20 procent av vårdcentralerna och 4 av de 19 landsting som har svarat på Socialstyrelsens enkät har tagit fram rutiner för hur en fast vårdkontakt ska arbeta.
  • 11 av 19 landsting har informerat sin personal om lagändringen.
  • 9 av 19 landsting har på något sätt informerat allmänheten om rätten till fast vårdkontakt.

– Vårdgivarna behöver utbilda sin personal, informera patienterna och säkerställa hur en fast vårdkontakt kan fungera i deras verksamhet. Det är avgörande för att patienterna ska få nytta av sina stärkta rättigheter, säger Ann Holmberg, enhetschef på Socialstyrelsen.

Som stöd i arbetet har Socialstyrelsen bland annat tagit fram en handbok för vårdpersonalen, samt handboken ”Min guide till säker vård” som kan delas ut till patienterna (se länk uppe till höger).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida