utredda fall

Tydliga symtom på tumör uppmärksammades inte

Ivo kritiserar en sjuksköterska som uppmanade en patient till vila, trots att denne hade gått ner i vikt och hade påverkan på flera hjärnfunktioner. Senare visade det sig att orsaken var en hjärntumör.

Patienten uppsökte sin vårdcentral efter att under sex veckors tid haft besvär med yrsel, stress, migrän, synpåverkan, och dålig aptit. Patienten hade gått ner flera kilo och upplevde att hjärnan inte ville samarbeta. Sjuksköterskan rådde patienten att sjukskriva sig några dagar och att återkomma vid behov.

Patienten vände sig istället till en annan vårdcentral samma dag. Efter omfattande undersökning och en remiss till specialistvård visade det sig att symtomen berodde på en hjärntumör.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu är klar med sin utredning. Sjuksköterskan uppger till myndigheten att det fördes en dialog om möjliga orsaker till symtomen och att patienten skulle återkomma vid utebliven förbättring, varpå en läkartid skulle ha bokats och utredning påbörjats. Men dessa uppgifter saknar stöd i journalen, och går på tvärs med vad patienten uppgett.

Av journalen framgår att patienten var yr och hade huvudvärk. Men det saknas uppgifter om vilken typ av balanssvårighet som patienten hade, vilket Ivo anser är en brist. Symtom som har betydelse för att värdera misstanke om farlig huvudvärk har enligt journalanteckningen inte bekräftats eller avfärdats. Patientens synpåverkan och eventuella personlighetspåverkan har inte heller närmare beskrivits i journalen.

Ivo konstaterar därför att sjuksköterskan brustit i sin yrkesutövning på två sätt. Patienten har inte fått en sakkunnig och omsorgsfull vård eftersom allvarlig sjukdom aldrig övervägdes. Dessutom har sjuksköterskan inte levt upp till kraven i patientdatalagen, där det bland annat står att en journal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-59831/2020-14.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida