Ung kvinna bältades 29 gånger

Nu granskar Inspektionen för vård och omsorg hela tvångsvården i Uppsala läns landsting.

Den 24-åriga kvinnan blev bälteslagd 29 gånger när hon vårdades inom slutenvården i Uppsala. Vid flera tillfällen underrättades läkaren först i efterhand. En gång varade bältesläggningen i åtta timmar utan att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, underrättades trots att det ska ske efter fyra timmar.

Hon fick inte heller tala med någon psykolog, hon har fått sova utan lakan och vid ett tillfälle blev hon slagen, uppgav en anhörig till kvinnan i anmälan till Ivo.

Brister i dokumentationen

Nu riktar Ivo allvarlig kritik  mot tvångsingreppen och bristande dokumentation. Journalerna är så bristfälliga att det inte går att utläsa om det verkligen varit nödvändigt med bältesläggningen och i vissa fall inte heller vem som har tagit beslutet om tvångsåtgärder.

Ivo påpekar att fastspänning och avskiljande ska beslutas av läkare. Tvångsåtgärder får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre åtgärder tillräckliga ska de användas.

Försvarar tvångsåtgärderna

Den ansvariga överläkaren säger i sitt svar att kvinnan var svårbehandlad och inte stabil nog att prata med en psykolog. Man har däremot försökt lindra och avleda genom samtal, men när det inte hjälpte blev man tvungen att använda tvångsåtgärder.

Den skötare som enligt patienten ska ha slagit henne hade enligt läkaren bara tryckt ner henne. Det gjorde han för att han blev irriterad när hon försökte ta hans passerkort och penna. Att kvinnan periodvis fått ligga utan lakan och örngott berodde enligt överläkaren på att hon hade använt dem vid självmordsförsök. 

Med anledning av bristerna i dokumentationen och besluten om tvångsåtgärder ska nu Ivo göra en tillsyn av hela tvångsvården vid landstinget i Uppsala.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida