Universitetssjukhuset i Lund mörkade problem med överbeläggningar

Universitetssjukhuset i Lund mörkade problem med överbeläggningar
Lediga vårdplatser eller överbeläggningar? Socialstyrelsen är inte överens med sjukhusledningen i Lund. Arkivbild: Colourbox

Det finns mellan 50 och 70 lediga vårdplatser dagligen. Det hävdade sjukhusledningen i Lund när Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket kom på föranmält besök. Men vid en oanmäld inspektion en dryg månad senare fanns minst elva överbeläggningar och lika många utlokaliserade patienter.

12 april 2011

Socialstyrelsen konstaterar att flera av de uppgifter som lämnades vid den föranmälda inspektionen i september 2010 var felaktiga.

Vid den oanmälda inspektionen i november framkom nämligen flera brister:

• Överbeläggningar och utlokaliserade patienter förekommer varje vecka om inte dagligen.
• Handlingsplanen för att hantera bristen på vårdplatser tolkas på olika sätt.
• Personal som vårdade utlokaliserade patienter uppgav att de hade otillräcklig kompetens för det.
• Personalen bedömde att patienterna utsattes för risker på grund av överbeläggningar och utlokaliseringar.
• Läkare med ansvar för utlokaliserade patienter ansåg att det tar mycket tid och att uppföljningar inte hinns med.
• Utskrivningssamtal missas.
• Problemen med överbeläggningar ökar på helgerna då sjukhuset drar ned med minst 100 vårdplatser.

Socialstyrelsen fortsätter att granska överbeläggningarna i Lund och säger att man ska följa den översyn och omfördelning av vårdplatser som har påbörjats inom sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida