Utredare: ”Lägg ner Socialstyrelsen”

Lägg ner Socialstyrelsen och elva andra myndigheter och överför deras uppgifter till fyra nya, föreslår regeringens utredare.

I mitten av maj presenterade utredaren Stefan Carlsson Statens vård- och omsorgsutredning. Där framförs åsikten att staten bör stärka sin förmåga att styra över kommunernas och landstingens verksamheter, annars riskerar kostnaderna att bli onödigt stora. Statens arbete behöver bli mer sammanhållet och fungera bättre i förhållande till vården, omsorgen och medborgarnas behov.

Utredningen föreslår att tolv myndigheter och organisationer — bland andra Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet — ersätts av fyra nya myndigheter:

  • Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg får samlat ansvar för kunskapsstöd.
  • Inspektionen för hälsa, vård och omsorg får samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn.
  • Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg får i uppdrag att tillsammans med andra utveckla och förvalta sektorns it- och kommunikationslösningar.
  • Myndigheten för välfärdsstrategi får i uppdrag att bevaka och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg.

Vårdförbundet välkomnar utredningsförslaget.?— Det är inte optimalt att en och samma myndighet både granskar och kunskapsstyr verksamheten, säger förbundsordföranden Sineva Ribeiro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida