Utredare vill flytta ansvaret för missbruksvården till landstingen

Utredare vill flytta ansvaret för missbruksvården till landstingen
Utredarens förslag berör direkt en halv miljon individer med beroende och en miljon med riskbruk. Arkivbild: Colourbox

Ansvaret för missbruksvården bör ligga hos landstingen. Det föreslår utredare Gerard Larsson som i dag överlämnar sitt slutbetänkande till regeringen. Sveriges kommuner och landsting förkastar redan förslaget.

– Också i fortsättnigen ska både kommunerna och landstingen ha centrala roller i missbruksvården men ansvarsfördelningen ska göras tydligare och individens ställning ska stärkas, skriver Gerard Larsson som presenterar sitt förslag på DN debatt i dag.

Han vill införa en ny lag om missbruks- och beroendevård. Den nya lagen är tänkt att komplettera socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som enligt Gerhard Larssson inte längre är ändamålsenliga.

Lagen ska bland annat omfatta behandling av läkemedelsberoende och doping.

Både kommunerna och landstingen ska arbeta med tidigt upptäckt och rådgivning men ansvaret för tillnyktring, abstinensvård och behandling vill Gerhard Larsson samla hos landstingen.

Enligt utredaren skapar förslaget förutsättningar för tidig upptäckt och en mer tillgänglig, individanpassad och kunskapsbaserad vård i hela landet oavsett om missbruket gäller alkohol, narkotika, läkemedel eller dopingmedel.

Men både SKL, Sveriges kommuner och landsting, fackförbunden SKTF och SSR, klientrörelsen Rainbow Sweden och RFHL förkastar Gerhard Larssons förslag som de är rädda för kan påverka kvaliteten på behandlingsinsatserna negativt samtidigt som individens rättigheter försvagas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida