Utredningsförslag

Utredare vill stoppa alternativ vård vid allvarlig sjukdom

Utredare vill stoppa alternativ vård vid allvarlig sjukdom
För symtomlindring, till skillnad från behandling, öppnar utredningen för att komplementära och alternativa metoder ska bli tillåtna inom fler områden. Bild: Mostphotos

Fler sjukdomar, både fysiska och psykiska, ska räknas som allvarliga, och därmed ska det inte vara tillåtet att behandla dem med komplementära eller alternativa metoder - bara ge symtomlindring. Det föreslår regeringens särskilda utredare.

I eftermiddag presenteras utredningen om komplementär och alternativ vård, Kav, för regeringen. Utredaren Kjell Asplund skriver i en debattartikel i DN att den innehåller förslag till ny lagstiftning.

I dag är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes. Utredaren vill utvidga förbudet till att omfatta alla allvarliga kroppsliga eller psykiska sjukdomar.

Läs hela debattartikeln: ”Allvarliga sjukdomar ska bara få behandlas av vården”

Men det ska vara tillåtet att använda komplementära och alternativa metoder (Kav) för att lindra symtom, skriver utredningsgruppen.

Vårdfokus har tidigare rapporterat att utredaren vill att komplementär och alternativ medicin bör ingå i grundutbildningen för all vårdpersonal, vilket framgick av ett tidigare delbetänkande.

Läs mer här: ”Låt 1177 informera om alternativmedicin”

Vad gäller symtomlindrande behandling vill utredningen släppa på förbuden inom vissa områden. Det kan gälla till exempel akutpunktur mot smärta eller medicinsk yoga vid oro hos den som lider av cancer.

Barn och foster bedöms vara särskilt skyddsvärda och där vill utredarna att det ska vara förbjudet att utanför hälso- och sjukvården utreda och behandla med komplementära eller alternativa metoder oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symtomlindrande behandling föreslås vara tillåten för barn och gravida.

Som exempel kommer den nya lagen innebära att bukmassage för småbarn med kolik eller akupunktur mot illamående under graviditet kommer att bli tillåtet även utanför hälso- och sjukvården.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida