Vaccin med A(H1N1) i höst trots utredning om narkolepsi

Vaccin med A(H1N1) i höst trots utredning om narkolepsi
Årets influensavaccin kommer även att innehålla komponenter mot A(H1N1). Foto: Colourbox

Årets vaccin mot säsongsinfluensa kommer att innehålla vaccin mot svininfluensa A(H1N1) trots att Läkemedelsverket just nu utreder ett eventuellt samband med ökad risk för narkolepsi. Det är viktigare att ge riskgrupper skydd mot influensa, anser Socialstyrelsen.

– Det görs alltid en bedömning av risk/nytta och det finns biverkningar med alla läkemedel, men vår och Läkemedelsverkets bedömning är att det är viktigt att riskgrupperna får ett skydd mot de influensavirus som finns och där ingår A(H1N1). Det säger Agneta Holmström, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, som också framhåller att de tillsatsämnen som ingår i säsongsvaccinet inte är samma som i Pandemrix som användes vid massvaccineringen av svininfluensa.

Misstänkta fall granskas

När Vårdfokus i slutet av augusti skrev om det misstänkta sambandet mellan svininfluensavaccinet och ökningen av inrapporterade fall av narkolepsi betonade Läkemedelsverket att det var viktigt med en snabb utredning av frågan. Anledningen var bland annat att A(H1N1)-komponenter skulle ingå i höstens vaccin mot säsongsinfluensa.

Läkemedelsverkets utredning är inte klar, men den första rapport som presenterats visar att det i år är fler fall av narkolepsi bland barn och unga än vanligt. Sammanlagt finns 22 misstänkta biverkningsrapporter kopplade till vaccinering mot svininfluensa med Pandemrix. Läkemedelsverket ska granska dessa fall närmare för att avgöra om det finns ett samband eller om det är ett slumpmässigt sammanträffande.

Tänkbara mekanismer

Läkemedelsverket kommer också att utreda vilken mekanism som skulle kunna ligga bakom ett eventuellt samband och skriver i sitt informationsmaterial om utredningen: ”Vacciner mot olika sjukdomar har i sällsynta fall associerats med så kallade autoimmuna reaktioner, d v s att kroppens immunförsvar angriper de egna cellerna. En sådan mekanism skulle kunna vara tänkbar, men mera kunskap behövs. Vi kontrollerar också vilka tillverkningssatser av vaccinet som använts i de rapporterade fallen för att kunna utesluta bristande kvalitet på vaccinet.”

Expertgruppen uppskattar att utredningen kommer att ta flera månader. Men i dag gick Socialstyrelsen ut med sina rekommendationer inför höstens vaccineringar mot säsongsinfluensa. Där sägs att de riskgrupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom bör vaccinera sig som vanligt. Det handlar framför allt om äldre, kroniskt sjuka, barn med flerfunktionshinder och gravida som inte tidigare vaccinerats mot A(H1N1).

Godkänt av WHO

På Socialstyrelsen känner man ingen tveksamhet mot att Läkemedelsverkets utredning inte har avslutats.

– Med den information vi har i dag kan något samband med narkolepsi inte fastställas. Dessutom är det här en helt annan typ av vaccin som till exempel inte innehåller samma adjuvans som Pandemrix, säger Agneta Holmström.

Vaccinet mot säsongsinfluensa är godkänt av WHO och används över hela världen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida