Valfriheten i vård och omsorg uppskattas men att fatta beslut är svårt

De flesta uppskattar att kunna välja vem som ska vårda och ge omsorg. Men vissa grupper kan missgynnas av systemet med valfrihet. Allt enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

15 februari 2012

Det är bra att själv bestämma vem som ska hjälpa och ta hand om en. Men ibland är det svårt att fatta beslut om vilken vård- och omsorgsutförare som är bäst utifrån det egna perspektivet. Det är mycket information att ta in och många att välja mellan, även om det på vissa håll inte finns några alternativa utförare alls. Sammantaget har valfriheten stärkt den enskildes ställning.

Det är i stora drag medborgarnas åsikter om att vi i dag har ett valfrihetssystem i socialtjänst och primärvård, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, något som redovisas i en undersökning gjord av Socialstyrelsen. Myndigheten har tittat på om patienter med likvärdiga behov får likvärdig vård och omsorg.

Riskerar få ojämlik vård

Om det är svårt för gemene man att välja vårdcentral, är det ännu svårare för utsatta personer med särskilda behov att göra objektiva val. Där behövs extra insatser, annars riskerar vi att få en ojämlik vård, menar Monica Albertsson, utredare på Socialstyrelsen.

– Stöd finns i vissa fall men det behöver utvecklas och anpassas till den enskildes behov och förutsättningar, säger hon i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Har undersökt via enkäter och möten

Undersökningen har gjorts genom enkäter och dialogmöten. Myndigheten har också lyssnat på patienternas åsikter om vården och omsorgens tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida