Välkomnar ny vårdform för psykiskt sjuka

1 februari 2008

Psykiatriska riksföreningen välkomnar regeringens förslag att införa mellanvårdsformen Öppen psykiatrisk tvångsvård. Där ska patienterna kunna åläggas att följa en föreskriven vårdplan, till exempel att ta sin medicin, göra regelbundna besök på psykiatriska öppenvårdmottagningar, ta emot sysselsättning och boendestöd, eller inte bryta mot eventuella besöksförbud. Den nya vårdformen ska gälla personer med psykisk störning som inte kan skrivas ut från tvångsvård, men som inte heller behöver vara intagna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida