Var finns den bästa hälso- och sjukvården?

Var finns den bästa hälso- och sjukvården?

Hur står det till med den svenska hälso- och sjukvården på olika håll i landet? Det kan man läsa i den nya rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Arkivbild: Colourbox

I Västernorrland röker blivande mammor mest. I Kalmar är patienterna mest nöjda med vården. En majoritet av patienterna med diabetes når inte målen för blodsocker, kolesterol och blodtryck. I dag presenterades de öppna jämförelserna av vårdens kvalitet och effektivitet.

28 november 2011

Det är sjätte året i rad som Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, presenterar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Socioekonomiska skillnader

Rapporten visar att vården har förbättrats sedan 2006 och skillnaderna mellan landstingen har minskat. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, särskilt när det gäller ojämlikheten i vård mellan olika samhällsgrupper.

De socioekonomiska skillnaderna består i vården. Dödligheten i stroke och hjärtinfarkt är till exempel lägre hos personer med hög utbildningsnivå jämfört med personer som har låg utbildningsnivå.

Patienternas förtroende

I rapporten presenteras sammanlagt 173 olika jämförelser inom cancervård, strokevård, psykiatri, förlossning, kvinnosjukvård, kirurgi, smittspridning, antibiotikaanvändning och mycket mer. Dessutom finns mått på hur patienterna upplever vården.

Vårdbarometern mäter patienternas uppfattning om tillgång till vård och förtroende. I Kalmar anser 88 procent av befolkningen att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. I Västernorrland är andelen lägst, 75 procent. Kalmar ligger också högt när det gäller befolkningens förtroende för primärvård och sjukhus, medan Västernorrland placerar sig sist även här. Samma sak gäller bemötande.

Kirurgiska resultat

Flera nya mått på hur nöjda patienterna är med en operation finns i årets rapport. Det visar bland annat att

  • 9 av 10 som genomgått kataraktoperation rapporterar förbättring.
  • 8 av 10 inkontinensopererade kvinnor har uppgett att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär efter operationen, samtidigt som var tredje uppger att de fortfarande är inkontinenta, enligt en strikt definition.
  • 86 procent säger sig vara nöjda ett år efter höftprotesoperation.

På tio år har antalet personer som opereras för fetma ökat från 800 till 8 000. I snitt har 75 procent av patienternas övervikt försvunnit ett år efter operationen.

Graviditet och förlossning

Västernorrland har största andelen blivande mammor som röker eller snusar, drygt åtta procent. I Uppsala är det 3,5 procent. Men det är också stor skillnad mellan hur många som slutar använda nikotin under graviditeten. I Norrbotten har 63 procent slutat i vecka 30, medan Västernorrland även här placerar sig sist, bara 30 procent slutar.

Hur många barn som får en infektion när de vårdas på neonatalavdelning varierar stort i landet, med ett snitt på 2 procent för perioden 2007-2010. I Norrbotten var det bara 0,6 procent som drabbades av infektion, medan Jönköping låg högst med 5 procent.

Andelen kvinnor som förlöses med kejsarsnitt ökar i Sverige. År 1990 var andelen kejsarsnitt 10,6 procent och år 2009 17 procent. Andelen kejsarsnitt vid okomplicerad graviditet i enkelbörd varierar stort mellan olika landsting och även mellan olika sjukhus. Danderyds sjukhus, Visby lasarett och Karlskoga lasarett sticker ut med ovanligt många kejsarsnitt.

Diabetespatienter når inte målen

Hur många patienter med diabetes som når behandlingsmålen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för blodsocker, LDL-kolesterol och blodtryck finns det också statistik för.

I snitt når bara hälften av patienterna med diabetes typ 2 målet för blodsockervärde. När det gäller målet för LDL-kolesterol är det mindre än hälften av patienterna som når dit. För blodtryck är variationerna stora: i Östergötland når nästan 30 procent av patienterna blodtrycksmålet, i Blekinge bara 14 procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida