Vårdcentral kritiseras för vägran att lämna ut uppgifter i föräldratvist

En distriktssköterska ville inte ge ut den information som Lunds familjerättsenhet ville ha om ett barn. Sjuksköterskan trodde att uppgifterna kunde leda till att barnet förlorade kontakten med ena föräldern. Hon nekade i enlighet med den policy som finns i regionen. Men Socialstyrelsen kritiserar agerandet.

Föräldrarna var i vårdnadstvist och socialförvaltningen arbetade med en utredning på uppdrag av Lunds tingsrätt. Socialtjänsten begärde ut information om barnets hälsa från den barnavårdscentral i Lund där barnet var inskrivet. Men sjuksköterskan ville inte samarbeta. Detta trots att uppgifterna inte var skyddade av sekretess och båda föräldrarna hade gett fullmakt.

Uppgifterna stämde inte

Dels väntade hon länge med att ge svaret, dels var svaret enligt socialtjänsten intetsägande. Dessutom stämde inte svaret med tidigare uppgifter om hur barnet mådde.

Sjuksköterskan har förklarat att hon tyckte att barnet behövde båda sina föräldrar och att hon ville agera så att utredningen inte skulle ”tippa över” åt något håll. 

Enligt överläkaren vid vårdcentralen finns det en policy om att vara försiktig med att ge ut uppgifter vid vårdnadstvister, så att inte barnen ska komma i kläm. Regionens jurist bekräfta att den hållningen gäller inom hela Region Skåne.

Domstol ska göra bedömningen

Lunds kommun anmälde vårdcentralen till Socialstyrelsen. Myndigheten kritiserar nu vårdcentralens agerande och påpekar att det inte är vårdgivarens uppgift att ta ställning till hur intyget skulle användas i utredningen och, i förlängningen, tingsrättens beslut. Det är domstolens uppgift att göra objektiva bedömningar, betonar Socialstyrelsen.

Ofullständigt

Därtill är Socialstyrelsen kritisk mot att intyget inte var fullständigt och heller inte stämde överens med uppgifter i tidigare intyg.

Förutom den här kritiken blir det inte fler utredningar utan Socialstyrelsen har avslutat ärendet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida