Vårdförbundet: ”Det blir problem om alla börjar utreda vårdens misstag”

Sjukhusets och Socialstyrelsens egna utredningar räcker inte. Nu går Statens haverikommission för första gången in och utreder en olycka i vården. Det lägger ännu mer bränsle till debatten om hur misstag i vården ska hanteras. Vårdförbundet riktar nu kritik mot att misstag går till domstol, som i det nyligen avgjorda Emilfallet.

2 december 2011

Vårdförbundet tycker inte att ansvarsfrågor i vården ska hanteras som brottmål i domstol, utan prövas av Socialstyrelsen enligt de regler som finns. Detta apropå den uppmärksammade domen i Emilrättegången, där SOS-sjuksköterskan som åtalats för grovt vållande till annans död friades. Vårdförbundet anser att resonemanget i tingsrättens dom är problematiskt.

– Den typ av avancerade resonemang och bedömningar som görs i domen kräver sakkunskap, sakkunskap som finns hos de myndigheter som har till uppgift att utöva tillsyn över vården, säger Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet.

Haverikommissionen utreder

Nu ska också Statens haverikommission för första gången utreda ett dödsfall inom vården, rapporteras i flera medier.

Fallet rör en hjärtsjuk kvinna som avled på Karolinska universitetssjukhuset förra året. Kvinnan hade genomgått en hjärtoperation och dog av ett hjärtstopp några dagar efter operationen när hon hade flyttats till en avdelning där man inte hade övervakning på henne.

Att haverikommissionen, som lyder under försvarsmakten, beslutar sig för att utreda ett enskilt fall i vården är unikt. Enligt chefen Carin Hellner har man länge funderat på att utreda händelser i vården, men det har inte funnits resurser nog tidigare.

Patientsäkerhetsarbetet viktigast

Vården ska granskas ordentligt, men det blir problem om alla börjar göra utredningar och granskningar från olika håll och om det blir mest fokus på vem som ska straffas för misstagen, anser Pia Arndorff.

– Risken är att vi då inte får till stånd det förbättringsarbete som behövs och att de anställda inte ens vågar anmäla. Det viktigaste är ju att vi löser de underliggande problemen, så att det aldrig kan hända igen, säger hon.

Pia Arndorff har förståelse för att det finns patienter som vänder sig till polis och domstol, men hon tror att om drabbade patienter och anhöriga fångades upp på ett bättre sätt i ett tidigt skede, så skulle det inte behöva gå så långt.

– De som drabbas måste få en ursäkt och de ska vara delaktiga i utredningar och få veta vilka åtgärder som vidtas för att misstagen inte ska upprepas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida