Vårdförbundet välkomnar miljonerna till patienters ökade delaktighet

Gårdagens regeringsbeslut att ge Sveriges kommuner och landsting femton miljoner kronor för satsningar som ska stärka patienternas ställning i vården välkomnas av Vårdförbundet.

– Att satsa på patientens delaktighet är ett viktigt steg mot en säker vård. Då tänker jag både i det förebyggande arbetet och patientens delaktighet när en vårdskada har uppstått, kommenterar Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Saknar kommunerna 

Hon konstaterar att just när det gäller att ta hand om patienten då en vårdskada uppstår finns det mycket att göra. När det gäller den nationella patientenkät som ska göras inom den specialiserade vården lyfter hon dock ett varningens finger.

– Jag hoppas att det inte enbart blir något för den slutna sjukhusvården. Mycket av de nationella initiativen i patientsäkerhetsarbetet som har gjorts har ju gjorts där. Vi får inte tappa bort all den sjukvård som ges i kommunerna, som den kommunala hemsjukvården.

Förutom pengarna gav regeringen i går också Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå hur en patienthandbok om patientsäkerhet ska tas fram, distribueras och finansieras. Det arbetet ska ske i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, Sjukvårdsrådgivningen och representanter för patientorganisationer och patientnämnder, och vara klart senast den sista april nästa år. Det är något Lisbeth Löpare Johansson välkomnar.

Dansk patientbok förebild 

– Intresseorganisationen Dansk sällskap för patientsäkerhet tog för några år sedan fram en sådan bok, Patientens bok, som jag brukar använda när jag är ute i olika sammanhang. Den är väldigt konkret och en bra inspirationskälla, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Av de femton miljoner kronor regeringen har avsatt får Sveriges kommuner och landsting tio miljoner för att under nästa år genomföra en nationell patientenkät inom den specialiserade vården. Resterande fem miljoner ska gå till insatser för att ge patienter ett gott och respektfullt bemötande då en vårdskada har inträffat och till insatser som ökar patienternas medverkan i patientsäkerhetsarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida