Vårdplatsbrist ledde till dödsfall på Skånesjukhusets akutmottagningar

För andra gången på kort tid riktar Socialstyrelsen allvarlig kritik mot Skånes universitetssjukhus för dödsfall som kunde ha undvikits.

Den här gången gäller det två patienter med blodförgiftning som inte har fått tillräcklig övervakning på akutmottagningarna i Lund och Malmö.

Socialstyrelsen anser att huvudorsaken till dödsfallen är bristen på vårdplatser, och senast den 30 september vill myndigheten att sjukhusledningen redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och planeras för att något liknande inte ska inträffa igen.

Ingen ledig vårdplats

I det första fallet kom en 61-årig man in till akutmottagningen i Malmö med ambulans. Hans allmäntillstånd försämrades och han fick hög feber och frossa, men eftersom det inte fanns någon ledig vårdplats, varken på urologkliniken eller på akutvårdsavdelningen, blev han liggande på akutmottagningen – utan övervakning.

Det var när anhöriga kom för att lämna personliga tillhörigheter som mannen upptäcktes liggande livlös med hjärtstillestånd. Hjärt-lungräddning påbörjades, men när han överfördes till intensivvårdsavdelningen var han djupt medvetslös. Kylbehandling gavs under 24 timmar, men hans tillstånd förbättrades inte och tre dagar efter ankomsten till sjukhuset avled mannen.

Pressad arbetssituation

I sjukhusets lex Mariaanmälan anger cheferna att situationen på akutmottagningen var mycket pressad, och att det som hände berodde på extremt hög arbetsbelastning och brist på övervakningsplatser. Chefläkaren uppger att sjukhuset arbetar med att öka antalet vårdplatser och förbättra övervakningsmöjligheterna.

Det andra fallet, i Lund, rör en 67-årig kvinna som kom till akuten med en stickskada i handen som orsakats av en kniv vid matlagning. Hon hade blivit dålig med kräkningar och diarré natten efter. Kvinnan blev sämre under de nio timmar hon vistades på akutmottagningen. Efter många turer blev hon inlagd på infektionskliniken och fördes senare över till intensivvårdsavdelningen där hon avled under natten.

Socialstyrelsen är mycket kritisk till hur kvinnan behandlades på akuten. Trots att hon försämrades gjordes ingen omtriagering, vitala parametrar kontrollerades inte i tid och specialistläkare kontaktades inte förrän efter sju timmar. Det dröjde fem timmar från blodförgiftningsdiagnosen innan hon fördes över till en vårdavdelning. Överföringen till intensivvårdsavdelningen försenades  därefter tre timmar på grund av platsbrist.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida