Vartannat landsting saknar strukturerad journalgranskning

Vartannat landsting saknar strukturerad journalgranskning
Endast fyra landsting har fullt ut infört ett system för strukturerad journalgranskning. Arkivbild Colourbox

Tio landsting har ännu inte infört strukturerad journalgranskning för att identifiera vårdskador på sina sjukhus och kliniker. Detta trots att Socialstyrelsen visat att fler skador upptäcks på det sättet jämfört med att personalen själva rapporterar om dem.

26 oktober 2011

Amerikanska studier visar att system där personal förväntas rapportera vårdskador och avvikelser missar upp till 90 procent av dessa händelser. Här i Sverige har Socialstyrelsen förordat att sjukhus och kliniker gör som USA för att inte missa vårdskador och avvikelser – inför system för strukturerad journalgranskning. Dessa system identifierar långt fler händelser än system som baseras på personalens självrapportering.

Men när Socialstyrelsen samlade ihop och sammanställde information om hur journalgranskningen fungerar i landstingen visade det sig att bara tio av landstingen har infört systemet.

Fyra av landstingen har infört systemet fullt ut, medan sju landsting infört det i olika omfattning.

Socialstyrelsen skriver i en rapport att det är angeläget att samtliga landsting använder metoden på ett systematiskt sätt för att förhindra vårdskador. Myndigheten vill också utveckla motsvarande metoder för andra sektorer inom vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida