Vill ge personalen bättre kunskaper om våld mot kvinnor och barn

Vill ge personalen bättre kunskaper om våld mot kvinnor och barn
Regeringen vill att personal inom socialtjänsten och sjukvården ska få mer kunskap om våld i nära relationer och om hur våldsutsatta barn kan ges bättre stöd. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen ska ta fram en nationell vägledning för personal inom vården och socialtjänsten i deras arbete med kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer. I dag lämnar myndigheten dessutom en rapport till regeringen som visar att arbetet med våldsutsatta barn behöver förbättras.

18 juni 2012

Den slutrapport som Socialstyrelsen lämnade i dag handlar om hur arbetet med våldsutsatta barn ska bli bättre. Det gäller till exempel misshandel, sexuella övergrepp och om bevittnande av våld – och inte bara i nära relationer, utan också i skolan, sociala medier, bland jämnåriga, eller vuxna. Bristen på kunskap råder både inom skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– När det gäller vården kan vi konstatera att antalet anmälda fall av misstanke om våld mot barn är färre än de borde vara. Vår granskning visar att även sjukvårdspersonal behöver mer kunskap om tecken på våld och om vilket stöd de kan ge, säger Pär Alexandersson, utredare vid Socialstyrelsen och samordnare för frågor som rör barn och unga.

Samordning behövs

Socialstyrelsen pekar på behovet av att samla och sprida den kunskap som finns. Och på behovet av samverkan. Utredaren föreslår en nationell samordning. I dag samlas kunskap, aktuell forskning och erfarenheter på landets omkring 30 barnahus. Den nationella samordningen ska se till att personal enkelt får tillgång till all kunskap.

– Vi tror att samordningen blir effektivast om en nationell myndighet får uppdraget, och vi föreslår att Socialstyrelsen blir den myndigheten, säger Pär Alexandersson.

Nytt uppdrag om våld i nära relationer

Även när det gäller våld som riktar sig mot kvinnor behövs mer kunskap. När Socialstyrelsen granskade kommunernas arbete med kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer visade det att personalen har stora brister både i kunskap, handläggning och dokumentation. Enligt en studie från Västra Götaland saknar barnmorskor och läkare inom primärvården tid, rutiner och kunskap för arbetet med våld i nära relationer.

Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell vägledning till personal inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården. Uppdraget ska pågå 2012 till 2014. Socialstyrelsens ska lämna in en delrapport i september 2013. Senast den 1 juni 2015 vill regeringen ha slutrapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida