Vill göra det enklare att kontrollera legitimerad personal

Vill göra det enklare att kontrollera legitimerad personal
Hur svårt ska det behöva vara för arbetsgivaren att få reda på om en legitimerad person har dragit på sig kritik i sin yrkesutövning? Arkivbild: Colourbox

Efter fallet med den sexualbrottsmisstänkte läkaren efterlyser landstinget i Sörmland enklare kontroller av legitimerad personal vid nyanställning. Det ska inte vara nödvändigt att vända sig till flera olika myndigheter.

Via en enkel fråga till Socialstyrelsen vill landstinget Sörmland få ett så uttömmande svar som möjligt kring personens eventuella negativa historik, i stället för att behöva vända sig till flera olika myndigheter och register.

Får inte hela historiken

– Vi uppfattar Socialstyrelsen som en enhet och har förutsatt att man får hela historiken utan att behöva precisera frågan. Man ska inte dessutom behöva vända sig till deras regionala enheter och till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Vid årsskiftet flyttades ju HSANS diarium över till Socialstyrelsen, säger landstinget Sörmlands chefsläkare Lennart Persson.

I ett brev till Socialstyrelsen ber han myndigheten precisera hur arbetsgivaren/vårdgivaren ska gå tillväga för att få ut relevant information kring en legitimerad person som söker anställning. Behöver man precisera att man även vill få reda på eventuell kritik som framkommit under ett vikariat, innan personen fick sin legitimation? Och hur betraktas utredningar där beslut ännu inte har fattats? Ska arbetsgivaren även kunna få kännedom om dem?

Skärper rutinerna

Det var efter fallet med den sexualbrottsmisstänkte läkaren som kunde fortsätta jobba genom att ständigt byta arbetsplats som landstinget Sörmland bestämde sig för att skärpa rutinerna för hur legitimerade yrkespersoner ska kontrolleras vid nyanställningar.

Fallet skildrades av tv-programmet Uppdrag granskning i mars i år. I samband med att läkaren skulle anställas i Sörmland var landstinget i kontakt med Socialstyrelsen. Man fick då inte veta att läkaren 2002 hade fått en varning av HSAN.

Bara fyra år bakåt

Skälet skulle ha varit att Socialstyrelsen endast går fyra år bakåt i tiden för att kontrollera den typen av historik, vilket Lennart Persson tycker är orimligt.

– Hade vi fått reda på det så hade vi kanske lagt ner ännu mer krut på att ta reda på varför han inte fick jobba kvar på sin tidigare arbetsplats.

Socialstyrelsen har ännu inte svarat på brevet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida