Vill ha mer patientperspektiv i nationella riktlinjerna

Vill ha mer patientperspektiv i nationella riktlinjerna
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att bättre ta med patienternas perspektiv i arbetet med de nationella riktlinjerna, föreslår Riksrevisionen. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör sätta patienten mer i centrum. Den slutsatsen drar Riksrevisionen i en granskning och föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att lyfta fram patientperspektivet i riktlinjerna.

24 april 2013

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett kunskapsstöd för vårdgivare som ska ge vägledning om olika behandlingar och metoder. Nu har Riksrevisionen granskat om riktlinjerna främjar en vård som sätter patienten i centrum.

För lite inflytande

Granskningen visar att flera av de nationella riktlinjerna saknar viktiga dimensioner av patientperspektivet.

Av totalt 2 700 rekommendationer till vården är det endast tolv som syftar till att göra vården mer tillgänglig för patienterna. Patient- och brukarföreträdare har för lågt inflytande i arbetet med riktlinjerna och därför saknas deras kunskap, enligt Riksrevisionen.

Stora brister i Sverige

– Forskning visar att en vård som sätter patienten i centrum leder till bättre vårdresultat och minskade kostnader för samhället. Samtidigt finns det undersökningar som visar att Sverige i jämförelse med andra länder uppvisar stora brister i det avseendet. Det är därför viktigt att utveckla arbetet med de nationella riktlinjerna så att staten mer effektivt kan använda dem som ett sätt att främja ett patientperspektiv i vården, säger riksrevisorn Gudrun Antemar.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en arbetsmetod för hur patientperspektivet ska lyftas fram mer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida