Whistle-blowers kan få stärkt skydd

Utredningen om mutbrott rekommenderade nyligen att skyddet för whistle-blowers stärks. Nu vill konstitutionsutskottet att regeringen ser över lagstiftningen.

Översynen ska syfta till att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter. Personer som anonymt lämnar tips för publicering har redan ett starkt skydd, men inte de som vill anmäla samma saker till myndigheter.   

Mutbrottsutredningens betänkande behandlas nu av Regeringskansliet. Flera remissinstanser delade utredningens slutsats. Med mindre randanmärkningar står alla riksdagspartier som deltog i beslutet bakom förslaget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida