Acetylsalicylsyra skyddar inte hjärtfriska

Hjärtfriska personer får inget skydd av acetylsalicylsyra i låg dos, så som de som redan haft en hjärtinfarkt eller stroke får. I stället kan de drabbas av biverkningar.??

I en ny stor studie från Skottland lottade forskarna 3 350 symtomfria personer utan hjärt-kärldiagnos, men med nedsatt cirkulation i benen, till daglig behandling med 100 milligram acetylsalicylsyra eller placebo. Efter drygt åtta års uppföljning kunde inte något skydd mot hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt eller stroke påvisas.?

– Studien förstärker budskapet att man bör avråda från att använda acetylsalicylsyra som primärprevention, säger Jan Håkansson, ordförande i läkemedelsrådet i allmänläkarnas förening, Sfam.?

Han har nyligen publicerat en artikel i Läkartidningen kring det vetenskapliga underlaget i frågan. Där framgår att behandlingen i stället kan orsaka en liten, men ändå ökad risk att drabbas av allvarliga blödningar.??

Jan Håkansson menar därför att acetylsali­cylsyra inte bör förskrivas primärpreventivt och att sjuksköterskor som upptäcker hjärtfriska patienter som i förebyggande syfte själva använder receptfria preparat bör avråda dem från det.?

– Enligt den forskning som finns verkar behandlingen vara till mer skada än nytta, säger han.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida