Äldre diabetesmedel lyfts fram i nya riktlinjer

29 juli 2009

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för diabetesvården prioriterar ned användningen av nya, dyra diabetesmedel till förmån för äldre. I myndighetens granskning och hälsoekonomiska analyser har de nya läkemedlen inte visat sig vara effektivare än de äldre.?

Många patienter kommer inte ned till den blodglukos­nivå (Hba1c < 6 procent) som kan minska risken för diabeteskomplikationer. Socialstyrelsen föreslår därför intensivbehandling med metformin i ett tidigare skede än i dag. Om det inte är tillräckligt bör patienten få tillägg av antingen sulfonureider eller insulin, eller båda medlen.?
www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida