Äldre epilepsipreparat kan öka risken för hjärtsjukdomar

30 april 2009

Om man byter ut äldre epilepsimediciner som fenytoin (Lehydan, Epanutin) och karbamazepin (Tegretol m fl) som påverkar vissa leverenzym mot nyare som inte gör det, som lamotrigin (Lamictal m fl) eller levetiracetam (Keppra), kan risken för hjärt-kärlsjukdom kanske minska.

Det visar amerikanska forskare som studerade vad som hände med 34 patienter som bytte från de äldre till de nya­re medlen. Inom sex veckor hade patienterna signifikant sänkt sina nivåer av total­kolesterol, icke HDL-kolesterol, triglycerider och C-reaktivt protein, CRP. Alla fyra mått som är förknippade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Källa: Annals of Neurology 2009, DOI:10.1002/ana.21615.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida