Äldre kan tåla cytostatika lika bra som yngre

Kvinnor över 65 år behandlas inte lika ofta som yngre med cytostatika efter operation för bröstcancer.

Så behöver det inte vara, visar en studie.

– Det finns inte så mycket forskat om cyto-statikabehandling av äldre kvinnor eftersom de oftast inte ingår i kliniska studier, säger sjuksköterskan och filosofie doktor Maria Browall.

Hon har därför följt 75 cytostatikabehandlade kvinnor där cirka hälften var över 65 år och resten mellan 55 och 65 år. Nyligen disputerade hon med en avhandling som visar att de äldre kvinnorna inte upplever sig drabbade av sämre livskvalitet än de yngre.

– Livskvalitetsmåttet mäter både symtom och ett antal funktioner, säger Maria Browall.

Läkarna vill minimera risken för biverkningar, men de behöver inte stirra sig blinda på patienternas ålder, anser hon.

– Det finns i dag många väldigt pigga 70-åringar. Studien visar att den biologiska åldern är mycket viktigare än den kronologiska. Många äldre kvinnor kan klara en tuff behandling, säger hon.

Browall M.
Experience of adjuvant treatment among postmenopausal women with breast cancer – Health-Related Quality of Life, symptom experience, stressful events and coping strategies.
Doktorsavhandling, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida