Almedalen. ”Läkarna tar inte sitt ansvar för de äldres läkemedel”

Almedalen. ”Läkarna tar inte sitt ansvar för de äldres läkemedel”
Eva Nilsson Bågenholm kräver ett större ansvar av sina läkarkollegor för de äldres läkemedel. Foto: Helena Mirsch

Läkarna gör inte sitt jobb. De måste ta ansvar för de äldres läkemedelsbehandlingar, sade Eva Nilsson Bågenholm, själv läkare och regeringens äldresamordnare, på Socialstyrelsens seminarium i Almedalen om de äldres läkemedel. Hennes skarpa formulering spetsade till debatten ordentligt.

Diskussionen om att de äldre får för många läkemedel med biverkningar som följd har pågått länge. Så varför har det inte hänt mer, frågade Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, när han inledde seminariet ”Hur många piller kan de äldre egentligen äta?” i Almedalen på måndagsmorgonen.

Svårt sätta ut läkemedel

En stor del av ansvaret hamnar på läkarna. Det menade Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande i Läkarförbundet och numera nationell äldresamordnare på uppdrag av Socialdepartementet.

– Det är väldigt lätt att sätta in läkemedel, men svårt att ta ställning till vad det betyder i förhållande till andra läkemedel som patienten redan har och ännu svårare att sätta ut läkemedel som en annan läkare har förskrivit, sade Eva Nilsson Bågenholm.

Håkan Wittgren, VD för Läkarförbundet, höll inte med:

– Jag tror inte att läkarna slarvar medvetet. Det handlar om att få tid och resurser och om hur arbetet organiseras. Ansvaret ligger i ledningssystemet.

En ledningsfråga

Även Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på SKL, ansåg att det är en ledningsfråga:

– Ansvaret och organisationen måste definieras tydligare, sade han.

Men Eva Nilsson Bågenholm stod fast vid att läkarna måste ta ett större ansvar:

– När man ordinerar läkemedel har man ansvar för att se till helheten och kontrollera indikationer och framför allt kontraindikationer. Det gäller också för de andra professioner som vårdar de gamla. Alla måste bli bättre på att förstå vad det innebär när man sätter in olika läkemedel, men läkarna kan inte komma ifrån att de har det yttersta ansvaret.

Kraftig ökning

Socialstyrelsens statistik visar att antalet läkemedel som gamla tar har ökat från i snitt tre 1988 till det dubbla i dag. Bland dem som bor på särskilt boende och är multisjuka har antalet läkemedel ökat till i snitt tio.

Det beror på att det har kommit nya och bättre läkemedel och att fler åkommor går att behandla – men den allvarliga baksidan är stora biverkningar och oförutsägbara interaktioner mellan läkemedlen.

Nya föreskrifter

De senaste åren ses en något sjunkande trend och det finns också goda exempel, till exempel i Halland, som visar hur man, med bland annat läkemedelsgenomgångar och utbildning, kan sänka antalet läkemedel. Men ändå går det för långsamt, anser Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsen kommer därför med nya föreskrifter som tydligare talar om vad som gäller. Det handlar om regler för läkemedelsgenomgångar, men också att förskrivningsorsak och utsättningsorsak ska finnas i journaler och om kontinuerlig utbildning för all personal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida