lungsjukdom

Ändrad rekommendation för behandling av KOL

Ändrad rekommendation för behandling av KOL
KOL är en relativt vanlig sjukdom som i de flesta fall orsakats av tobaksrökning. Rökavvänjning är den enskilt viktigaste åtgärden för patienten över tid.

Nya läkemedel och ny evidens för befintliga behandlingar är orsaken till förändringen.

16 oktober 2015

Det är Läkemedelsverket som i samarbete med en expertgrupp har tagit fram nya rekommendationer för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Enligt dessa ska läkemedelsbehandling styras utifrån aktuell sjukdomssituation och anpassas individuellt efter symtom, grad av lungfunktionsnedsättning samt förekomst av försämringsperioder, så kallade exacerbationer. Tidigare har lungfunktionen spelat den dominerande rollen vid val av behandling.

Samtidigt får en kombination av långverkande bronkdilaterande läkemedel (antikolinergika och beta-2-agonister) större betydelse än tidigare.

Läs hela Läkemedelsverkets rekommendation genom att klicka här eller på länken till höger.

KOL är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom, som oftast är en följd av mångårig tobaksrökning. I Sverige dör cirka 3 000 personer per år till följd av sjukdomen.

Syftet vid behandling av KOL är att lindra symtom, förbättra lungfunktion och förebygga försämringsperioder. Rökavvänjning är den enskilt viktigaste åtgärden för patienten över tid.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida