Antalet fallolyckor skulle kunna halveras

Antalet fallolyckor skulle kunna halveras
50 000 personer över 65 år skadas varje år så illa i fallolyckor att de behöver slutenvård. Arkivbild: Mostphotos

Kunskapen finns om hur fallolyckor kan förebyggas, men allt för lite görs - trots tusentals dödsfall varje år.

3 februari 2015

Betydligt fler dör i fallolyckor än i trafiken:

  • 1 700 äldre dör i fallolyckor varje år.
  • 260 dör i trafikolyckor.

Samhället lägger 43 miljarder på att förebygga trafikolyckorna – och 3,4 miljarder på att förebygga fall. Och då kommer hälften från näringslivet.

– Varför lägger vi så oerhört mycket på mer på att förebygga brandolyckor och trafikolyckor, frågade sig Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för säkerhet och beredskap under ett seminarium om fallolyckor som Pensionärernas riksförbund, PRO, anordnade i går.

Diskriminering var den enda förklaring som experterna kunde ge. Av äldre och av kvinnor, eftersom det framför allt är kvinnor över 65 år som ramlar.

Läkemedel en stor risk

Ändå finns mycket som kan göras. Professorn i geriatrik, Yngve Gustafson, räknade upp några av de största orsakerna till att gamla människor ramlar: För mycket läkemedel, fel läkemedel och fel doser av läkemedel. Enligt honom är läkare och läkemedelsindustrin för ointresserade av att gör något åt det.

– Det finns program på e-Hälsomyndigheten där man bara genom att trycka på en knapp kan se vad som är rätt läkemedelsdos för en gammal människa, men läkare och läkemedelsindustrin är kritiska för att det är skapat av apotekare, sa Yngve Gustafson.

En viktig ambition

Äldreminister Åsa Regnér var inbjuden och fick frågan om vad regeringen tänker göra för att minska fallolyckorna bland äldre. PRO:s målsättning är att halvera fallolyckorna och ministern tyckte det lät som en bra ambition, men utlovade inte något mer konkret än en kvalitetskommission.

– I vår budget ville vi satsa två miljarder på att öka bemanningen inom äldreomsorgen, det kan vi inte göra nu. Det jag kan utlova på kort sikt är att vi ska tillsätta en kvalitetskommission under våren som under två år ska arbeta med att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen, sa Åsa Regnér.

Hon efterlyste mer kunskap och tog som exempel de stora skillnader mellan kommuner som öppna jämförelser visar. Medan Mörbylånga rapporterar 535 fallolyckor, rapporterar en grannkommun mer än dubbelt så många.

– Jag vill ha svar på vad som ligger bakom de stora skillnaderna, och på vad som fungerar och inte, sa ministern.

Kunskap finns

Yngve Gustafson har handlett åtminstone tio doktorsavhandlingar som handlar om hur fallolyckor kan förebyggas. Det finns kunskap, anser han. Man vet till exempel att förutom läkemedel ökar även undernäring, depression och bristande rehabilitering risken för att äldre ramlar.

– Den största risken att falla utsätts gamla för på sjukhus, näst farligast är äldreboenden. Vad beror det på? Att personalen stoppar i dem för mycket sömnmedel och för mycket antidepressiva. Sluta behandla symtomen och ta i stället reda på vad värken eller sömnsvårigheterna beror på, uppmanade han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida