Antibiotika utan effekt vid bihåleinflammation

1 februari 2008

Vare sig behandling med antibiotika eller nasala steroider hade någon effekt på tillfrisknandet vid bihåleinflammation. Det visar en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie från Storbritannien. På 240 vuxna primärvårdspatienter med bihåleinflammation testades behandling med antibiotika (amoxicillin) och nasal steroid (budesonid) mot placebo för antingen den ena, den andra eller bägge behandlingarna. Efter tio dagar visade det sig att det inte fanns någon signifikant skillnad i tillfrisknande mellan de som fått behandling och de som fått placebo.
Källa: Jama 2007;298(21):2487-2496.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida