Forskning

Paracetamol inte effektivt mot smärta vid artros

Paracetamol inte effektivt mot smärta vid artros
En ny studie ifrågasätter behandling med enbart paracetamol mot artrossmärta. foto: Colourbox

En metaanalys av ett stort antal studier visar att paracetamol inte ger tillräcklig smärtlindring för att vara en relevant behandling, enligt forskarna.

Paracetamol och NSAID är vanligen den första medicinska behandling som sätts in för mild till moderat smärta vid knä- och höftartros. Den hittills största studien av smärtlindring vid knä- och höftartros publiceras i dagens The Lancet. Den visar att paracetamol inte har tillräcklig smärtlindrande effekt.

Forskarna bedömer utifrån resultatet att paracetamol har spelat ut sin roll som enda behandling. Analysen visar att paracetamol endast hade lite bättre smärtlindrande effekt än behandling med placebo. Den nådde inte över lägsta nivån för klinisk effekt.

Kort behandling

Studien visar att diklofenak med dosen 150 mg per dag ger den mest effektiva smärtlindringen på kort sikt. Forskarna pekar däremot på riskerna för biverkningar vid långvarig behandling med NSAID.

NSAID, non steroidal antiinflammatory drugs, har välkända biverkningar både i magtarm- och hjärtkärlsystemet.

Studien jämför effekten av 22 olika medicinska behandlingar med placebo och läkemedlens förmåga att ge patienterna smärtlindring och ökad fysisk aktivitet. Forskarna har gått igenom 74 randomiserade studier från 1980 till 2015, som totalt inkluderar över 58 000 patienter med artros.

Bättre än placebo

Alla läkemedel i studien lindrade smärta bättre än placebo, men paracetamol bara en aning bättre.

– NSAID används vanligen bara för korttidsbehandling av artrosrelaterad smärta, på grund av biverkningarna. Därför skrivs paracetamol istället ut för längre tids behandling. Men nu visar våra resultat att paracetamol, oavsett dos, inte är en effektiv smärtbehandling vid artros. NSAID är effektiv och kan användas som intermittent behandling, säger dr Sven Trelle, en av forskarna vid Berns universitet i Schweiz.

Intermittent behandling innebär att den har avbrott. Dr Trelle hoppas att studien ska ge läkare möjlighet att hitta den bästa behandlingen för artrosrelaterad smärta.

De flesta studier som ingick följdes upp under högst tre månader och forskarna poängterar att studier med långsiktiga uppföljningar är nödvändigt.

Vissa läkemedel saknas

Professor Nicholas Moore och hans kollegor vid universitetet i Bordeaux i Frankrike pekar på en begränsning i studien, i en kommentar.

– Det finns andra NSAID-läkemedel som används mycket. De är inte med i metastudien, vilket sannolikt beror på att det saknas aktuella studier eller att studierna var för små. Men det mest anmärkningsvärda är att paracetamol inte verkar ha någon smärtlindrande effekt vid artros oavsett dos.

Han tycker ändå inte att det är ett helt oväntat resultat då paracetamol, enligt hans bedömning, inte är tillräckligt testat som behandling på kroniska sjukdomar.

Fakta artros

  • Artros är den vanligaste orsaken till smärta hos äldre.
  • Bland personer över 60 år beräknas 9,6 procent av världens män och 18 procent av kvinnorna ha artros.
  • Det innebär att ungefär 27 miljoner vuxna bara i USA har sjukdomen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida