Automat löser problemen

Automat löser problemen
När nivåerna i ett fack är låga registreras det automatiskt så att apoteket vet hur mycket som behöver fyllas på. Foto: Lars Nyman

Försöket med läkemedelsautomater på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har blivit en succé. Tack vare automaterna har både lex Maria-anmälningar och kostnader minskat kraftigt.

Inne i medicinrummet på Karolinska universitetssjukhusets urolog­avdelning K66 i Huddinge står en stor metallåda med glasbeklädda dörrar. Bortsett från den lilla dataskärmen bredvid samt det faktum att det är medicin som gömmer sig bakom glaset är den inte helt olik en vanlig läsk- eller godisautomat. Vid sidan av står sjuksköterskorna Marita Gandsjö och Jenny Säfström och instruerar. ?

— Tidigare var här packat med läkemedel. Det var fulla hyllor från golv till tak. Vi borde egentligen tagit en före- och efterbild så ni hade fått se skillnaden, säger Marita Gandsjö.??

För att använda automaten måste sjuksköterskan knappa in en kod, ett så kallat HSA-id, samt skanna av sitt fingeravtryck. Väl inne i systemet väljs patient, läkemedel och dos. Med hjälp av ljussignaler lotsas sjukskö­terskan vidare till rätt fack. Om fel fack öppnas ljuder en varningssignal. Allt­ifrån starka narkotikaklassade preparat som Oxascand och Morfin till vanligt förekommande antibiotika och Alvedon hanteras av automaten. Skulle det visa sig att något läkemedel försvunnit är hela processen spårbar eftersom alla led registreras i datorn.??

Automaten har funnits på K66 i snart ett år. Men trots att avdelningen själv fick vara med och skriva under en intresseanmälan var inte alla positiva till en början. Många var oroliga för att det skulle bildas köer när flera ur personalen samtidigt behövde ta ut medicin. ?

— Jag var själv rätt negativ först. Vi trodde att det skulle bli ett himla spring här inne. Men det har faktiskt fungerat bra. Jag har vant mig nu, säger Jenny Säfström.?

Projektet startade med tre pilot­automater på Karolinska för fyra år sedan. Målen var tydligare, säkrare läkemedelshantering och förbättrad patientsäkerhet. Mål som man än så länge klarat av med råge. Vid starten var omkring 30 procent av alla lex Maria-anmälningar på sjukhuset kopplade till felaktigt delade läkemedel. ??

Sedan hösten 2010, då projektet utökades från tre till 55 automater, har anmälningarna nästan upphört. Dessutom har kostnaden för kasserade läkemedel och svinn minskat med så mycket som 90 procent?

Påfyllnaden görs av apoteket tre gånger i veckan. Inför starten analyserades grundligt vilka läkemedel som gick åt och vad det behövdes mest av. När nivåerna i ett fack är låga registreras det automatiskt så att apoteket vet hur mycket som ska fyllas på. Skulle några mediciner bli över läggs de bara i en returlåda som tas om hand av apoteket. ?

Efter installationen arbetar man fortlöpande med apoteket för att justera exempelvis medicin­nivåerna. ??

Att slippa uppackningen och den strikta hanteringen av läkemedlen tycker Jenny Säfström har varit en av de största vinsterna med automaten. ?

— Det är jätteskönt. Att packa upp tog tidigare väldigt lång tid. Vi behöver heller inte övervaka medicinrummet riktigt lika strikt längre. Det är en hel del folk som springer här, städerskor och byggarbetare bland annat. Tack vare automaten behöver de inte känna sig övervakade. Samtidigt slipper vi stå bredvid och agera väktare, säger hon.??

Rent ekonomiskt har automaterna också blivit en vinstlott. Trots att varje maskin kostar runt 200 000 kronor exklusive drift räknar Karolinska med att kunna spara 400 000 kronor per automat eftersom färre onödiga läkemedel köps in. ?

Trots de positiva effekterna löser inte maskinen alla problem. Rätt ordination måste fortfarande stå på läkemedelslistan och automaten kan heller inte känna igen synonyma preparat. Fortfarande måste också läkemedelsblandningar och injektioner mätas upp av sjuksköterskorna.?

Vissa avdelningar har även egna vagnar med läkemedel utanför automaten för att slippa onödigt spring. Alla mediciner är dock tagna ur automaten från början så att de registreras på ett korrekt sätt.?

— Det rör sig oftast om medicin som vi använder mycket av, som blodförtunnande medel och Alvedon, säger Marita Gandsjö.??

Fram till årsskiftet ska ytterligare nio automater installeras i Huddinge och Solna. Därefter väntar en summering av hela projektet. Men redan nu har flera andra avdelningar varit på studiebesök och enligt uppgifter till Karolinska kommer åtminstone ett par av dessa att installera egna automater.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida