Bakterier kan bli högresistenta utan antibiotika

En orsak till att många patienter får upprepade urinvägsinfektioner trots antibiotikabehandling kan vara att lågresistenta bakterier på egen hand muterar och blir högresistenta.

10 augusti 2009

Misstanken förs fram av professorn Diarmaid Hughes som tillsammans med forskaren Linda Marcusson vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, och Niels Frimodt-Møller vid Statens Serum Institut i Danmark har studerat fluorkinoloners förmåga att utveckla resistens.

 

Flertalet bakterier som utvecklar resistens mot dessa antibiotika gör det genom att stegvis genomgå genetiska förändringar i samband med att de exponeras för antibiotika. Oftast är de lågresistenta, varför de ofta inte ses som något större problem i vården. Men forskarna visar nu att vissa av dessa lågresistenta bakterier på egen hand, utan att exponeras för antibiotika, kan mutera vidare i flera steg och bli högresistenta och därmed svårbehandlade.

 

 – Kanske måste vi ändra vårt sätt att använda kinoloner och andra antibiotika. Det räcker inte att patienten tillfrisknar utan vi måste bli av med så många som möjligt av bakterierna genom att från början ge en större dos, säger Diarmaid Hughes.

 

Vid urinvägsinfektioner är det vanligt att patienten ordineras fluorkinoloner.

 

– Det har ofta diskuterats varför urinvägsinfektioner så ofta kommer tillbaka hos samma patient. Den första behandlingen tar död på flertalet bakterier och patienten tillfrisknar. Men en del bakterier lever kvar, växer till sig och blir allt mer resistenta. När vi väl använder antibiotika ska vi därför göra det på allvar, säger Diarmaid Hughes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida