Bantning. Importerade preparat innehåller ofta läkemedel

2 januari 2013

Läkemedel är mycket vanliga i så kallade naturliga bantningsprodukter, något som kan ge allvarliga biverkningar. Det visar analyser gjorda av Läkemedelsverket.?

Totalt 43 produkter, som av privatpersoner beställts till Sverige från länder utanför EU, har analyserats i ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Tullverket. Det visade sig att 21 av produkterna innehöll någon eller några av substanserna sibutramin, orlistat, sildenafil, fluoxetin eller yohimbin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida