Bästa behandlingen av blodtryck

2 januari 2009

Tusentals fall av hjärtdöd och hjärtsjukdom skulle kunna undvikas i Sverige om högriskpatienter fick kalciumflödeshämmare i stället för diuretika tillsammans med ACE-hämmare. Det visar en studie av 11 500 högriskpatienter som jämfört de båda kombinationerna.

New England Journal of Medicine 2008;359:2417-2428.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida