Bildinstruktion ökade föräldrars följsamhet

3 oktober 2008

Att erbjuda medicinsk information i form av bilder med enkelt språk kan öka följsamheten till läkemedelsförskrivningen avsevärt. I en amerikansk studie lottades 245 föräldrar till att antingen få instruktionerna om sina barns flytande medicin kompletterade med bildinstruktioner, eller bara som text.

Drygt 18 av 20 i bildgruppen var följsamma till hela den förskrivna behandlingen jämfört med 12 av 20 föräldrar i textgruppen. Hela 19 av 20 förstod och klarade av att dosera den förskrivna dosen korrekt jämfört med bara cirka hälften av de föräldrar som enbart fick textinstruktioner.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida