Biverkningar ska kunna rapporteras direkt från det egna journalsystemet

Biverkningar ska kunna rapporteras direkt från det egna journalsystemet
Ett enkelt förfarande där vården kan rapportera biverkningar direkt från det system de arbetar i till Läkemedelsverket, ska nu testas. Arkivbild: Colourbox

Ett nytt system för att rapportera biverkningar som ska spara tid och kostnader föreslås nu av Läkemedelsverket. Systemet gör det möjligt för hälso- och sjukvårdens personal att rapportera direkt via det befintliga journal- och vårdsystemet.

Sjukvårdspersonal har länge efterlyst ett system som gör det enklare att rapportera biverkningar. Läkemedelsverket fick därför i december 2011 i uppdrag att undersöka möjligheten att rapportera läkemedelsbiverkningar elektroniskt från hela hälso- och sjukvården. Nu rekommenderar verket ett system där det är möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera direkt via befintliga journal- och vårdsystem.

Ska vara enkelt

– Eftersom biverkningsrapportering inte så ofta görs av den enskilde förskrivaren måste rapporteringen vara enkel att utföra. Den får inte utebli på grund av att den upplevs som krånglig, säger Kerstin Jansson, enhetschef på enheten för farmakovigilans.

Tanken är att man ska kunna fortsätta arbeta i sitt vanliga system utan att behöva lämna. Man ska alltså inte behöva byta till ett annat fönster eller ett annat program.

För att åstadkomma detta behöver Läkemedelsverket, sjukvårdshuvudmännen och deras systemleverantörer samarbeta. Genom att använda den nationella Tjänsteplattformen kan stora besparingar i kostnader och tid göras, enligt Läkemedelsverket. Kommuner, landsting och andra intressenter behöver bara koppla upp sig mot den.

Sekretessen måste fungera

Biverkningsrapporter innehåller patientinformation och måste skickas på ett säkert sätt från hälso- och sjukvårdspersonal till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket rekommenderar i sin förstudie att ett pilotprojekt genomförs på till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida