Bristande kunskaper om nytt läkemedel mot proppbildning

Bristande kunskaper om nytt läkemedel mot proppbildning
Tillräcklig kunskap om det nya läkemedlet har inte nått vare sig till landets antikoagulantia-mottagningar eller till förskrivande läkare. Arkivbild: Colourbox

Ett nytt läkemedel som förebygger blodpropp i hjärnan finns nu som alternativ till Waran. Flera är på gång. Men några riktlinjer eller rutiner för hur patienten ska följas upp finns ännu inte.

10 november 2011

Den kunskap som hanteringen av det nya blodförtunnande läkemedlet Pradaxa  kräver, har ännu inte nått alla sjuksköterskor på antikoagulantia-mottagningarna och förskrivande läkare. Men läkemedlet finns och det skrivs redan ut till patienter.

Det oroar Camilla Nilsson, sjuksköterska och teamledare på AK-mottagningen (antikoagulantia-mottagningen) vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Vi vet att det förskrivs till patienter, men vi får inga remisser om uppföljning. Vi har också sett att förskrivande läkare har ordinerat leverprover, och då vet man nog inte heller så mycket om hur läkemedlet fungerar, säger hon.

Sjuksköterskorna vet för lite

När patienten behandlas med läkemedlet ska kreatininvärdet följas upp med ett venöst blodprov var tredje månad.  Men vad värdet innebär och hur det ska följas vidare är ännu inte klargjort för AK-sjuksköterskorna.

– Ett vanligt kreatininprov säger ingenting om effekten av läkemedlet, det mäter njurfunktionen. Vi måste lära oss mer om hur det fungerar, säger Camilla Nilsson.

Hon berättar att läkemedlet diskuterades vid en seminariedag förra året och att Socialstyrelsen då sa det är viktigt att skapa riktlinjer för hur införandet ska gå till. Men hittills har ingenting hänt på nationell nivå. En del landsting håller dock på att ta fram egna riktlinjer.

Från början av januari 2012 kommer läkemedlet att ingå i läkemedelsförmånen, liksom flera andra liknande preparat. Då kommer förskrivningen av de nya läkemedlen sannolikt att öka.

– Innan dess måste de förskrivande läkarna och vi sjuksköterskor lära oss mer om preparatet och det måste finnas riktlinjer för hur det ska följas upp, säger Camilla Nilsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida