Bröstcancerrisk av hormoner normaliserades efter stopp

3 april 2009

Den fördubblade risken att drabbas av bröstcancer som förknippats med behandling med klimakteriehormoner normaliserades två år efter behandlingsstopp. Det visar en uppföljningsstudie av drygt 46 000 kvinnor efter klimakteriet som ingick i två amerikanska Womens health initiative-studier.

Fyndet stärker, enligt forskarna, sambandet mellan den minskande incidensen av bröstcancer hos äldre kvinnor och den drastiskt minskade användningen av klimakteriehormoner som följde efter att riskerna med hormonerna hade publicerats 2002.

New England Journal of Medicine 2009;360:573-587.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida