Brukarorganisationer måste ange jäv

30 november 2007

Även brukarorganisationerna måste framöver redovisa eventuella intressekonflikter när de samverkar med Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen.
Det har de fyra myndigheterna gemensamt beslutat.
På samma sätt som andra utomstående experter som anlitas av myndigheterna måste brukarorganisationernas representanter i fortsättningen skriva under en jävsdeklaration innan ett samarbete kan bli aktuellt.  I denna ska organisationens eventuella ekonomiska samarbete med läkemedelsföretag redovisas, liksom eventuella aktieinnehav eller personliga relationer som kan innebära en koppling till uppdraget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida