Case manager är Lysekils modell

En case manager ser till att alla insatser för patienten integreras med varandra. Det är den modell som Lysekil använder sedan 1994 i öppenvårdspsykiatrin. Nu sprider sig modellen i landet.

I september i år började Lysekilsmodellen användas i ytterligare 13 kommuner och landsting.

Programmet som personalen arbetar efter heter integrerad psykiatri. Individen ska stå i centrum och är själv med och fattar alla viktiga beslut. Behandlingen och stödet till individen sker i nära samverkan mellan psykiatrin, kommunen, primärvården och inte minst anhöriga.

Case managern har en nyckelposition och håller kontinuerlig kontakt med patienten, samordnar alla insatser samt för patientens talan vid behov. Dessutom utför case managern behandling. Vanligtvis är det en skötare eller sjuksköterska.

– Det svåra är att få alla att dra åt samma håll, man måste vara ganska drivande. Speciellt när det handlar om patienter som har många inarbetade kontakter med psykiatrin, socialtjänsten, boendestödjare och andra. Ibland rusar de på lite för snabbt och sätter in åtgärder utan att först ha förankrat dem hos mig, säger Håkan Olsson som är psykiatrisjuksköterska och verksamhetschef inom den integrerade psykiatrin i Lysekil.

Själv är han case manager för ett 30-tal patienter. Men han arbetar inte lika intensivt med alla.

– Många har fått det stöd som de är i behov av, exempelvis genom kommunala insatser och sysselsättning. Dem har jag glesat ut kontakten med. Men vid kriser eller försämringar är jag beredd att snabbt rycka in igen.

I samarbete med Karlstad universitet kommer ett antal team i de kommuner och landsting som precis har börjat använda modellen att utbildas. Nästa höst startar universitetet en 30-poängsutbildning i case management, eller vård- och stödsamordnare som det officiellt kommer att heta.

Hösten 2009 startar universitetet även en påbyggnadsutbildning, Master in case management.

Programmet som Lysekilsmodellen bygger på är vetenskapligt utprovat och används även av psykosenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

WEBB: Evidens FoU, www.evidens-fou.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida