Cytostatika påverkar ofta smak och lukt

Tre av fyra patienter som behandlas med cytostatika upplever smak- och luktförändringar.

För många blir biverkningen ett besvärligt handikapp, konstaterar Britt-Marie Bernhardson, onkologisjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset, i sin doktorsavhandling.

– Hälften av dem som drabbas säger sig ha besvär och en tredjedel anger att det påverkar deras dagliga liv, säger hon.

Många drabbade får dålig aptit, blir nedstämda och undviker att vistas i miljöer som biografer och restauranger av rädsla för att det ska lukta illa. Vissa isolerar sig helt.

Det finns ingen koppling till något särskilt cytostatikum utan biverkningen förekommer med alla behandlingar.

Bästa hjälpen är att prata med patienterna och ge dem tips som att äta neutral mat eller prova nya maträtter så att de inte har en förutbestämd uppfattning om smaken.

– En viktig uppgift för sjuksköterskan är att vara ett bollplank till patienten, säger Britt-Marie Bernhardson.

Avhandlingen heter Smak- och luktförändringar vid cytostatikabehandling och är framlagd vid Karolinska institutet i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida